// Βιοσυντονισμός (Εναλλακτικές Θεραπείες)

Βελτίωση της εγκεφαλικής λειτουργίας μετά τη θεραπεία με βιοσυχνότητες.

 

Αποτελέσματα μαγνητικών τομογραφιών
Είχαμε αναφερθεί σε προηγούμενο κείμενο στα ολοκληρωμένα προγράμματα της DARPA για πλήρη χρήση του ηλεκτρομαγνητισμού ως της σχεδόν αποκλειστικής μελλοντικής θεραπευτικής μεθόδου για ένα πολύ μεγάλο σύνολο παθήσεων και ασθενειών.
Ένα από τα πιο ονομαστά θεραπευτικά κέντρα της Ευρώπης, το «Transcranial Magnetic Stimulation Center» στο Μόναχο, σε μία άνευ προηγουμένου λεπτομερή ανάρτησή του σχετικά με τη μέθοδο rTMS (repetitive – επαναλαμβανόμενη Διακρανιακή Μαγνητική Διέγερση), αναφέρει και τεκμηριώνει την αντιμετώπιση της άνοιας μέσω αυτής της μεθόδου. Μιας εκφυλιστικής ασθένειας των νοητικών λειτουργιών που οδηγεί σε ολική σχεδόν απώλεια μνήμης και αδυναμία αυτοσυντήρησης του πάσχοντα, με παράλληλη έως και ολική κάμψη των συναισθηματικών, κοινωνικών και επαγγελματικών του δράσεων και δραστηριοτήτων. Σε αρκετές περιπτώσεις, συνοδά φαινόμενα είναι η αδυναμία λογικής σκέψης και κινητικά προβλήματα. Η συνηθέστερη μορφή άνοιας είναι το Alzheimer.
Σε κλινική έρευνα του Ινστιτούτου σε 200 ασθενείς, με διάφορες εντάσεις και επίπεδα εκδήλωσης της νόσου, η μέθοδος rTMS απέδωσε εξαιρετικά αποτελέσματα. Ειδικότερα, παρατηρήθηκαν σε όλους πολύ μεγάλες βελτιώσεις σε θέματα ομιλίας και ομιλητικότητας, σε επαναφορά της λογικής σκέψης, σε επαναφορά της συγκέντρωσης, της προσοχής και του γενικότερου επιγνωσιακού επιπέδου, και γενικά σημαντική επαναφορά και βελτίωση του ασθενή, ώστε να μπορεί να επανεντάσσεται έως και πλήρως στο κοινωνικό του περιβάλλον, πλήρως αυτοεξυπηρετούμενος.

PET Tomography και μέθοδοι
Σημαντική είναι η καταγραφή ενός ποσοστού πέραν του 80% επιτυχούς επαναφοράς των κοινωνικών ενδιαφερόντων του ασθενούς, μέχρι του σημείου να δημιουργεί ο ίδιος καινούργιες γνωριμίες και κοινωνικές επαφές. Επίσης, σε περιστατικά που υπήρχε ήδη αρχικοποίηση της εκδήλωσης ασθενών φαινομένων γνωσιακής αδυναμίας, η πορεία επιβραδύνθηκε και ανεστράφη.
Αυτές οι βελτιώσεις δεν πιστοποιούνται απλά και μόνο από τις καταγραφές από τους ερευνητές βάσει των θετικών αλλαγών των συμπεριφορικών μοτίβων των ασθενών, αλλά και από κλινικές εξετάσεις με χρήση αξονικών τομογραφιών εγκεφάλου με τη μέθοδο της εκπομπής ποζιτρονίων (ακτίνες θετικά φορτισμένων σωματιδίων, όμοιων με τα ηλεκτρόνια), την ονομαζόμενη τομογραφία PET-Positron Emission Tomography.
Με τις τομογραφίες αυτές, οι ερευνητές βλέπουν ξεκάθαρα ολόκληρες περιοχές του εγκεφάλου να είναι χωρίς την παραμικρή ηλεκτρομαγνητική-νευρωνική δραστηριότητα πριν την εφαρμογή της μεθόδου, ενώ μετά τις εφαρμογές δείχνουν ξεκάθαρα την πλήρη ηλεκτροδυναμική επανενεργοποίηση των εγκεφαλικών αυτών περιοχών.
Η συνολική εικόνα της διάδρασης των Η/Μ παλμών της μεθόδου rTMS και του ανθρώπινου εγκέφαλου φαίνεται στην εικόνα πάνω δεξιά. Οι Η/Μ παλμοί που εφαρμόζονται ακολουθούν συγκεκριμένα χρονικά πρωτόκολλα (βλ. επόμενη σελίδα), δηλαδή έχουμε εφαρμογές παλμών ανά sec, και 5p/sec, 10p/sec και 20p/sec. Εννοείται ότι οι εφαρμογές αυτών των πρωτοκόλλων πρέπει να γίνονται από ειδικευμένους θεραπευτές και ιατρούς, με εξαιρετικά καλή εκπαίδευση και εμπειρία στην ολιστική αντιμετώπιση του διπόλου άνθρωπος-ίαση.
Οι συσκευές αυτές σήμερα είναι ευρέως διαθέσιμες στο εμπόριο ιατρικών συσκευών και έχουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις διεθνών οίκων. Σ’ αυτές, όπως έχουμε πολλές φορές ξαναγράψει, συγκαταλέγεται και η συσκευή PAPIMI του Φυσικομαθηματικού, Δρ. Παναγιώτη Παππά (www.papimi.com) .

Κλινική έρευνα και αποτελέσματα
Εξαιρετικά ενδεικτικές της επιτυχίας της παραπάνω μεθόδου, είναι οι ακόλουθες περιπτώσεις:
Α) Ασθενής γυναίκα 63 ετών, με προχωρημένο Alzheimer και με πλήρη τα συμπτώματα της άνοιας, υπέπεσε σε κώμα, από το οποίο, όταν επανήλθε μετά από χορήγηση ενδοφλεβίως διαλυμάτων Ringer, άρχισε η εφαρμογή του πρωτοκόλλου rTMS. Μετά από εφαρμογή τριών μόνο συνεδριών rTMS, ανέκτησε σταδιακά και σχεδόν πλήρως την ομιλία της και τις γνωσιακές της δυνατότητες. Μερικούς μήνες αργότερα, είχε πλήρη επικοινωνία με το περιβάλλον της, τόσο γνωσιακή όσο και αισθητηριακή. Σε λίγο καιρό μπορούσε να αυτοεξυπηρετείται και πάλι.
Β) Άνδρας 85 ετών είχε διαγνωστεί με άνοια, με εξέλιξη μεσαίου επιπέδου. Βρισκόταν σε κλινική και σε άσχημη κατάσταση, αρνούμενος να φάει οτιδήποτε. Ο ασθενής μεταφέρθηκε σπίτι και, μετά από τρεις βδομάδες, ξεκίνησε θεραπεία με rTMS. Μετά από τρεις εφαρμογές δεν υπήρξε κάποια αξιοσημείωτη αλλαγή, αλλά οι συγγενείς του πρόσεξαν ότι η ματιά του και το μοτίβο αλληλεπίδρασής του μαζί τους είχε αλλάξει προς το καλύτερο.
Μετά την τέταρτη εφαρμογή, αυξήθηκε εξαιρετικά το ενδιαφέρον του για το τι συμβαίνει γύρω του, όπως οι ειδήσεις στην τηλεόραση, τα γεγονότα του σπιτιού, τα γεγονότα έξω από αυτό και ο καιρός. Μετά την πέμπτη εφαρμογή, ο ασθενής είχε πλήρη αίσθηση του εαυτού του – μπορούσε να χτενιστεί, να ξυριστεί μόνος του στον καθρέφτη, ενώ διάβαζε καθημερινά εφημερίδα και παρακολουθούσε τηλεόραση. Μετά την έκτη εφαρμογή rTMS, μπορούσε να πλένει, να αυτοεξυπηρετείται πλήρως, να βγαίνει βόλτες και να πηγαίνει σε διπλανά καφέ, παρότι η φυσική του κατάσταση επέτρεπε μόνο μετακινήσεις με αργές κινήσεις.
Μετά την έβδομη εφαρμογή, ο ασθενής συμμετείχε εντελώς ενεργά στις συζητήσεις της οικογένειας καθώς και σε πολιτικές συζητήσεις. Η μνήμη του επανερχόταν σταδιακά για όλο και μεγαλύτερα διαστήματα προς τα πίσω και μπορούσε πλέον να είναι ενταγμένος απόλυτα στην οικογενειακή ζωή και στην προσωπική απόλαυση του χρόνου του.

Επόμενα βήματα
Η περιπτωσιολογία και ο κατάλογος επιτυχών αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του rTMS, τόσο για τους 200 ασθενείς της συγκεκριμένης έρευνας, όσο και για χιλιάδες άλλους που ωφελούνται απ’ αυτήν είναι μακρύς. Αυτό που μόλις πριν 10 χρόνια οι περισσότεροι γιατροί της (εγ)κατεστημένης ιατρικής χλεύαζαν, σήμερα το χρησιμοποιούν στα ιατρεία τους. Όσοι ασθενείς έχουν τον τρόπο και μπορούν να προμηθευτούν μια δική τους τέτοια συσκευή (που, σημειωτέον, η χρήση της δεν αφορά μόνο στην αντιμετώπιση και ίαση της άνοιας που πραγματευόμαστε στο σημερινό άρθρο), θα έχουν ένα μόνιμο θεραπευτή και «βοηθό» στο σπίτι. Ξέχωρα που οι επιστημονικές έρευνες που έχουμε κατά καιρούς παρουσιάσει δείχνουν ότι και ένα σωρό άλλα ζητήματα μπορούν να υποβοηθηθούν από την ηλεκτροδυναμική παλμική διέγερση μέσω αυτών των συσκευών, όπως η κατάθλιψη, εκζέματα και πληγές με τοπική χρήση της, λίμπιντο, αλλά κυρίως η εξασθενημένη μνήμη.
Ο κατάλογος των μεθοδολογιών και των χρήσεων του Ηλεκτρομαγνητισμού για θεραπευτικούς σκοπούς είναι πλέον πολύ μεγάλος, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμβουλευόμαστε έναν θεραπευτή-γιατρό που έχει ήδη κλινική εμπειρία στο θέμα.
Επίσης, σε πολύ συγκεκριμένα και εστιασμένα επιστημονικά sites, συνήθως εκείνα αναγνωρισμένα κλινικών, θεραπευτικών και ερευνητικών κέντρων σε Ευρώπη και ΗΠΑ, μπορεί κανείς να βρει αναλυτικές πληροφορίες τόσο για τα διαθέσιμα πρωτόκολλα ηλεκτροδυναμικών διεγέρσεων, όσο και συσκευών που τα υλοποιούν. Οι αναγνώστες που τυγχάνει να είναι γνώστες της Ρωσικής γλώσσας, θα μπορέσουν να εντοπίσουν σε ρωσικά sites, χωρίς υπερβολή, τουλάχιστον δεκαπλάσια σε έκταση επιστημονική πληροφόρηση.
Όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο άρθρο μας, τώρα που η DARPA έχει και επίσημα εισέλθει για τα καλά στο «παιχνίδι» της ολιστικής ηλεκτροδυναμικής θεραπευτικής, τα επιστημονικά paper σε αυτό το πεδίο θα αυξηθούν δραματικά. Ήδη δημοσιεύονται εξαιρετικές εργασίες πάνω στο λογισμικό αυτών των συσκευών που, σημειωτέον, είναι Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι όσοι γνωρίζουν από εξειδικευμένη Πληροφορική της κατηγορίας Embedded Systems, έχοντας ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό μπορούν να δημιουργήσουν κάθε είδους θεραπευτικά πρωτόκολλα, όπου όλες οι συνιστώσες και ιδιότητές τους αλλάζουν με προγραμματισμό.
Έχουμε μπει για τα καλά πλέον στην εποχή της Ηλεκτρομαγνητικής-Κραδασμικής Θεραπευτικής και οφείλουμε να είμαστε σε κατάσταση διαρκούς επαγρύπνησης, γιατί ο ρυθμός των εξελίξεων είναι ραγδαίος. Όσοι ειδικά έχουν ευχέρεια και με την Αγγλική γλώσσα, είναι βέβαιο ότι κάπου στο internet θα εντοπίσουν, για τους ίδιους ή και για κάποιον δικό τους, το κατάλληλο ηλεκτροδυναμικό παλμικό σύστημα και ρεπερτόριο συχνοτικών πρωτοκόλλων που, ενδεχομένως, όχι μόνο θα τους απαλλάξει από κάποιο νόσημα, αλλά και ίσως να τους βοηθήσει να ενισχύσουν κάποια νοητική ή σωματική τους λειτουργία.ΗΝ

 

Παραπομπές
[1]  Abul A’ la Maududi, Πακιστάν, 1903-1979. Ο πρώτος που ανήγαγε την έννοια της τζιχάντ σε βασικό δόγμα του Ισλάμ: https://en.wikipedia.org/wiki/Abul_A%271a_Maududi
[2]  Τιμήθηκε με αυτό το διεθνές Σαουδαραβικό Βραβείο: http://www.kff.com/en/King-Faisal-International-Prize
[3]  Sayyid Qutb, Αίγυπτος, 1906-1966. Ο θεμελιωτής του μαχητικού ισλαμικού φονταμεταλισμού και διεύρυνε τη τζιχάντ. https://en.wikipedia.org/wiki/Sayyid_Qutb
[4]  Κέντρο rTMS Μονάχου: http://www.magnetstimulation.org/en/fields/dementia.html
[5]  Ερευνητικό Ινστιτούτο Εγκεφάλου: http://www.brainclinics.com/rtms
[6] STANFORD UNIVERSITY rTMS Center:
http://etkinlab.stanford.edu/trials/Study_Pages/rTMS.html