// Βιοσυντονισμός (Εναλλακτικές Θεραπείες)

Eφαρμογή Ηλεκτρομαγνητικής Βιο-ενίσχυσης

 

Πρόσφατα, στα πλαίσια μιας κλειστής συνάντησης με θέμα την εφαρμοζόμενη στην Ελλάδα σήμερα ηλεκτρομαγνητική θεραπευτική, ανακοινώθηκαν κάποια αρκούντως ενθαρρυντικά και ισχυρής σημασίας δεδομένα. Φυσικά, όσα θα αναφερθούν δεν μπορούν να ακολουθούνται από ονόματα και διευθύνσεις, διότι τα εγχειρήματα, όλα επιτυχημένα μέχρι στιγμής, γίνονται με εθελοντικές συμμετοχές των θεραπευτών γιατρών, των πασχόντων ή των ενδιαφερομένων, και παρά των κυρίως ακολουθούμενων πρωτοκόλλων και καθιερωμένων πρακτικών που εφαρμόζονται στις ελληνικές κλινικές, νοσοκομεία και θεραπευτήρια.
            Επίσης, στα πλαίσια της ίδιας συνάντησης αναφέρθηκαν και οι επιτυχείς δοκιμές και επαναλήψεις των η/μ μεθόδων που θα αναφέρουμε, σε ιατρικά κέντρα του εξωτερικού, με τα οποία υπάρχει συνεχής επικοινωνία σε απόλυτα επιστημονική βάση.

            Τι έχει προηγηθεί
            Από το μακρινό 2003 έως σήμερα, τα σχετικά με την η/μ θεραπευτική δημοσιευμένα άρθρα μας στο ΗΝ, αλλά και στο Τρίτο Μάτι, στηρίζονταν πάντα σε δεδομένα που μπορούσαν να διασταυρωθούν και να ελεγχθούν. Στη σειρά των αναφορών μας, πολλές φορές μιλήσαμε για τις μεθοδολογίες η/μ zapping και τις συσκευές του Royal Raymond Rife, αλλά και τις νεότερες υλοποιήσεις τους πάνω σε υπερεξελιγμένες, από πλευράς ακρίβειας και ηλεκτρονικής δομής, συσκευές. Τέτοιες είναι οι zapper συσκευές της Hulda Clark, η συσκευή PAPIMI –εφεύρεση του Έλληνα καθηγητή Δρ. Παναγιώτη Παππά-, η συσκευή Asyra, οι συσκευές PEMF, οι συσκευές TMS (Transcranial Magnetic Stimulation), οι συσκευές συνεχών ρευμάτων DCS – Direct Current Stimulation και πολλές άλλες.
Ολόκληρη η σύλληψη, σε απόλυτα επιστημονική βάση, των μεθοδολογιών που οι προαναφερθείσες συσκευές ενσωματώνουν, εδράζεται στην επιστημονικά πολλαπλώς αποδεδειγμένη ηλεκτρομαγνητική κραδασμική φύση και διάρθρωση ολόκληρης της βιολογικής και νοητικής δομής και φύσης του ανθρώπινου συστήματος.
Ένα σύστημα, που η επιστήμη, με εκ-θετικούς ρυθμούς αποκαλύψεων τα τελευταία χρόνια από παγκοσμίως γνωστά πανεπιστημιακά ιατρικά και ερευνητικά κέντρα, μας διαβεβαιώνει πλέον ότι υπάρχει, ένεκα μιας ασύλληπτης ομορφιάς και λειτουργικότητας ηλεκτρομαγνητικής κραδασμικής δράσης. Μιας δράσης, διαλαμβάνεται σε κβαντικό επίπεδο, εκδηλώνεται μέσα από ηλεκτρομαγνητικά μοτίβα ταλαντώσεων του κάθε κυττάρου μας και οργάνου μας, και μορφώνεται πάνω σε όλο το σώμα μας και τις λειτουργίες του. Και, φυσικά, ολοκληρώνεται μέσω αμφίδρομων δράσεων πάνω στις σκέψεις μας και τις αντίστοιχες νευρωνικές λειτουργίες του νοητικού μας κέντρου, του εγκεφάλου μας.

Ύλη – Ενέργεια – Πληροφορία
            Το εκπληκτικό δεδομένο που αναδύεται από όλη αυτή την παγκόσμια ερευνητική προσπάθεια καθίσταται πλέον προφανές. Σχεδόν οι πάντες αποδέχονται την ύπαρξη ενός μη αντιληπτού υποστρώματος πληροφορίας, η οποία δρα ως καθοδηγός οντότητα παντού και διαβιβάζει στο αντιληπτό υπόστρωμα υλοενέργειας τις δομές διαμόρφωσής του. Δεν είναι αυτό που πολλοί θα σπεύσουν να υποθέσουν ως έναν θεό, αλλά για όσο χρόνο η επιστήμη ερευνά τις δομές και τη φύση αυτού του υποστρώματος απροκατάληπτα και χωρίς ταμπού, όποιος θέλει ελεύθερα δικαιούται να το θεωρεί ως θεό.
Το αξιοσημείωτο είναι ότι η ύπαρξη αυτού του πληροφοριακού υποστρώματος διαπιστώθηκε μετά από τα τεράστια άλματα της Φυσικής στον τομέα της Κβαντικής και τα τεράστια άλματα της Θεωρητικής Αλγοριθμικής Πληροφορικής στη διεμπλοκή της με την Κβαντική Φυσική. Η κβαντική πληροφορική συνιστά σήμερα έναν από τους πιο προχωρημένους κλάδους έρευνας της Φυσικής, εμπλέκοντας παράλληλα τις βιοεπιστήμες και την ατομική-πυρηνική φυσική.
Ο άνθρωπος, από τη στιγμή που γίνεται η σύλληψη και για τις 14 πρώτες μέρες, αποτελείται από ένα διαρκώς πολλαπλασιαζόμενο και εκθετικά αυξανόμενο συσσωμάτωμα βλαστοκυττάρων που έχουν απόλυτα πανομοιότυπη δομή. Ξαφνικά, κάπου στη 14η-15η μέρα, ομάδες από αυτά τα κύτταρα αρχίζουν μια «αυθόρμητη» διαφοροποίηση στα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά και οδηγούνται στη σύνθεση των διαφόρων οργάνων και στη διαμόρφωση της δομής του ανθρώπινου σώματος.  Το γεγονός, όμως, είναι ότι το πυρηνικό DNA όλων των πρωτοκυττάρων εμπεριέχει ολόκληρη και ακριβώς ταυτόσημη την πληροφορία για τη δημιουργία του κάθε οργάνου ξεχωριστά.
Όλα τα κύτταρα φαίνεται, επίσης, να περιέχουν την πληροφορία του πότε ξεκινούν τη διαφοροποίησή τους και, επίσης, προς τα πού θα κατευθυνθούν, δηλαδή  ποιο όργανο ή ποιο μέρος του σώματος θα κατασκευάσουν, συνεχίζοντας πολλαπλασιαζόμενα. Ακόμα, οι βιοχημικές λειτουργίες που εκδηλώνονται σε κάθε ομάδα είναι διαφορετικές, πράγμα που σημαίνει, όπως και αποδεικνύεται πειραματικά, ότι σε υποατομικό επίπεδο οι κβαντικές αλληλεπιδράσεις είναι τελικά εκείνες που δημιουργούν τα κατάλληλα πληροφοριακά μοτίβα που εκδηλώνονται με τις κατάλληλες αλληλεπιδράσεις των μορίων σε κάθε κύτταρο. Διότι όλα τα κύτταρα του ανθρώπινου σώματος εμφανίζουν σχεδόν πανομοιότυπο μοριακό περιεχόμενο.

            Ο ηλεκτροδυναμικός εαυτός μας
            Όλα τα παραπάνω δεδομένα συνθέτουν ένα παζλ, το περίγραμμα του οποίου είναι η ηλεκτρομαγνητική ταυτότητα λειτουργίας των κυττάρων μας. Διότι όλα μας τα κύτταρα, τελικά, απειροελάχιστες μικρές μπαταρίες, το δυναμικό των οποίων προσδιορίζεται από την κβαντική ταυτότητα των αλληλεπιδράσεων των ιόντων και των ατόμων που συνθέτουν τα διάφορα μόριά του. Είναι, τρόπον τινά, ως εάν οι κβαντικές αλληλεπιδράσεις να υπαγορεύουν την πληροφορία βιοχημικής δράσης των μορίων των κυττάρων.
Έτσι, λοιπόν, μακροσκοπικά, το κάθε όργανο και ιστός ή νεύρο ή αρτηρία του σώματός μας, έχει την απόλυτα δική του ηλεκτρομαγνητική συχνότητα λειτουργίας, δηλαδή τη δική του κραδασμική ηλεκτροδυναμική ταυτότητα, μέσω της οποίας συμβαίνουν οι βιοχημικές δράσεις που το κρατούν σε λειτουργία. Αυτή, όμως, η κραδασμική ηλεκτρομαγνητική συμπεριφορά, όπως είναι φυσικό, παράγει εναλλασσόμενα ρεύματα που συνδιαυλίζονται σε όλο μας το σώμα και περιέχουν την πληροφορία από κάθε όργανο ή περιοχή του σώματός μας. Εάν εμείς, εξωτερικά από το ανθρώπινο σώμα, μπορούμε να το φέρουμε σε επικοινωνία με συσκευές ανάγνωσης αυτών των ρευμάτων, τότε μπορούμε να έχουμε την εικόνα της υγείας του.
Οι πρώτες επιτυχείς τέτοιες διαγνωστικές αναγνώσεις έγιναν με τα ηλεκτροκαρδιογραφήματα, τα ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα και ένα σωρό άλλες «αναγνώσεις» της ηλεκτρικής συμπεριφοράς του σώματός μας. Όμως αυτές οι διαγνωστικές μέθοδοι στηρίζονται στη μακροσκοπική ηλεκτρική συμπεριφορά κάποιων οργάνων και αδυνατούν να διεισδύσουν σε βάθος ανάλυσης και αιτίας του καθ’ αυτού προβλήματος.

            Η παράμετρος Βιοσυντονισμός
Για το ανθρώπινο σύστημα, αντίστοιχα, τέτοιου είδους ανάλυση μπορεί να πετύχει μόνο ο βιοσυντονισμός και οι μέθοδοί του. Όπως είπαμε, τα ταλαντούμενα ρεύματα, ή συχνότητες στο εξής, που συνυπάρχουν σε όλο μας το σώμα, περιέχουν ολόκληρη την πληροφορία του τι συμβαίνει και στο πιο απομακρυσμένο σημείο του. Οι συσκευές βιοσυντονισμού συλλαμβάνουν αυτές τις σύνθετες συχνότητες, τις καθαρίζουν από περιβαλλοντικές παρεμβολές και με εξαιρετικά ταχύτατες και υπερεξελιγμένες μεθόδους ανάλυσης σημάτων τις αποσυνθέτουν σε κάθε ξεχωριστή συνιστώσα τους, η κάθε μια από τις οποίες αντιστοιχεί στην ιδιοταλάντωση από κάθε ξεχωριστό τμήμα του οργανισμού μας.
Από πειράματα ετών πάνω στα συχνοτικά μοτίβα του οργανισμού μας, έχουν κατασκευαστεί και οι αντίστοιχες βάσεις δεδομένων για το ποια είναι τα όρια και οι μικροσυχνοτικές ολισθήσεις, γύρω από την κεντρική συχνότητα, μέσα στην οποία ένα όργανό μας θεωρείται ότι τελεί υπό κανονική και ορθή λειτουργία. Και όχι μόνο αυτό. Ο βιοσυντονισμός διακρίνει, επίσης, όταν οι αναγνώσεις δείχνουν προς την κατεύθυνση πιθανού προβλήματος ενός συγκεκριμένου οργάνου, εάν η αστάθεια οφείλεται στο ίδιο το όργανο ή σε επηρεασμό του από παρεμβολή άλλης συχνότητας που έχει ολισθήσει από την κανονική της λειτουργία, ένεκα πάθησης άλλου οργάνου.
Ουσιαστικά, ο βιοσυντονισμός, μέσω των σχετικών θεραπευτικών συσκευών, όχι μόνο ανιχνεύει την ταυτότητα πάθησης ενός ή περισσοτέρων οργάνων, αλλά ασφαλώς υποδεικνύει και τα αίτια. Αυτά μπορεί να είναι διατροφικά, νοητικά (ψυχογενή), ή προερχόμενα απλά από κάποιον άλλο τεχνητό ή/και φυσικό αρνητικό βιοπαράγοντα, όπως χημικά ή τοξικά υλικά και ουσίες, ιοί, βακτήρια, μικρόβια ή άλλοι μολυντές, βρώμικη η/μ ακτινοβολία οπτικής ή ραδιοσυχνοτικής ταυτότητας κ.λ.π.
Αυτό συμβαίνει επειδή το κάθε τι στη φύση, αργανικό ή ανόργανο, έχει την ιδιότυπη συχνοτική του κραδασμική υπογραφή. Που όταν αυτή ανιχνευθεί ως συνιστώσα μέσα σε μία ή περισσότερες διαταραγμένες συχνότητες οργάνων μας, αφού κατά το μέτρο της έχει υποχρεώσει σε αντίστοιχη ολίσθηση την κανονική συχνότητα η/μ ιδιοταλάντωσης του οργάνου, αμέσως ταυτοποιείται, απομονώνεται και αποκαλύπτει έτσι την πηγή της.
Ο βιοσυντονισμός, στη συνέχεια, ως μεθοδολογία, μπορεί τόσο με βάση τη βαθιά και εκτεταμένη εμπειρία του θεραπευτή, όσο και τις δυνατότητες της αντίστοιχης συσκευής, να επιστρέψει στο σώμα εκείνες τις συχνότητες που θα έχουν ιαματικό αποτέλεσμα. Αυτές είτε θα συντονιστούν με εκείνες των παθογόνων παραγόντων και λόγω υψηλής προσφερόμενης ενέργειας στον συντονισμό θα τους «κάψουν», είτε θα συντονιστούν με το πάσχον όργανο ή πάσχουσα περιοχή, και θα της προσφέρουν μέσω μικροδιαδοχικών συντονισμών την απαραίτητη ενέργεια για να ξαναέρθει στην κατάσταση κανονικής ενεργειακής λειτουργίας του. Ένα παράδειγμα της πρώτης περίπτωσης είναι τα ποτήρια που σπάνε συντονιζόμενα με ήχους συγκεκριμένων συχνοτήτων, και ένα της δεύτερης είναι η επαναφορά σε λειτουργία κάποιας συσκευής απλά και μόνο με ένα ή διαδοχικά μικρο-χτυπήματα.

            Βιο-ενίσχυση
            Οι συσκευές βιοσυντονισμού διαβάζουν και αναλύουν ολόκληρη τη σύνθετη ηλεκτροδυναμική κραδασμική εικόνα του σώματός μας. Εντοπίζουν μετά τις περιοχές με το πρόβλημα, διαχωρίζουν τις σύνθετες αλληλεπιδράσεις που οδηγούν στο πρόβλημα σε απλές, τις ταυτοποιούν, και στη συνέχεια επιστρέφουν στο ανθρώπινο σώμα εκείνες τις συχνότητες που θα ακυρώσουν τα αίτια της αστάθειας. Η μεγάλη, όμως, δύναμη των βιοσυντονιστικών μεθοδολογιών και συσκευών έγκειται στο ότι μπορούν πλέον να «δυναμοποιούν» εκτός σώματος, μέσα σε ειδικό περιέκτη, που τοποθετείται επάνω στη συσκευή, υγιές βλαστικό κυτταρικό υλικό από το ίδιο το σώμα μας ή κυτταρικό υλικό από την πάσχουσα περιοχή. Και εδώ πλέον αρχίζουν τα «θαύματα».
Κυτταρικό υλικό, είτε βλαστικού τύπου είτε όργανο-διαμορφωμένου, αφού αφαιρεθεί σε ελάχιστες ποσότητες από το σώμα μας, υποβάλλεται στη συνέχεια σε «ράντισμα» με τις ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες, στις οποίες πρέπει να συντονίζει για να λειτουργεί κανονικά/υγιώς. Εάν πρόκειται για βλαστοκυτταρικό υλικό, τότε οι συχνότητες αυτές του δίνουν τη δυνατότητα να διαφοροποιηθεί και να πολλαπλασιαστεί προς παραγωγή ενός συγκεκριμένου τύπου κυττάρων, από τα οποία έχει έλλειψη ο οργανισμός μας. Στην περίπτωση, δηλαδή, «σκλήρυνσης κατά πλάκας», τα βλαστο-κυτταρικά οδηγούνται να παράγουν μυελίνη, «ραντιζόμενα» με την αντίστοιχη ιδιο-συχνότητά της. Μαγικό, έτσι; Δεν είναι καθόλου, όμως.
Φέρτε απλά στο νου σας το πώς η απλή «νεκρή» μαγιά στα σακουλάκια, μόλις έρθει σε επαφή με το νερό, αρχίζει να πολλαπλασιάζεται κατά εκατομμύρια και να ξαναζεί μέσα στο νέο περιβάλλον της. Λαμβάνει από το νερό τη συχνότητα «ζωντανέματος» και, από τα πέριξ υλικά, τη μοριακή της τροφή.
Τα δυναμοποιημένα ή «μορφωμένα» πλέον κύτταρα για το τι πρέπει να κάνουν, εγχέονται πάλι μέσα στο σώμα στην πάσχουσα περιοχή ή στο κατάλληλο δίκτυο κυκλοφορίας, και μετά από δύο ή τρεις τέτοιες συνεδρίες βιο-ενίσχυσης, τα αποτελέσματα αρχίζουν να είναι απλά καταπληκτικά.
Ο Έλληνας ερευνητής και εφαρμοστής της σχετικής βιοτεχνολογίας, κ. Σφακιωτάκης Γιώργος, με MSc Εργοβιολογίας, με πολυετή εμπειρία εκπαίδευσης και εφαρμογής επί των συσκευών βιοσυντονισμού, μας ενημέρωσε ότι η προαναφερόμενη τεχνική χρησιμοποιείται ήδη για σωρεία τέτοιων θεραπευτικών και ιαματικών συνεδριών/εφαρμογών, πλέον και μέσα στην Ελλάδα, σε ελληνικό ιατρικό κέντρο, όπου τα ιαματικά αποτελέσματα είναι πραγματικά όχι μόνο απίστευτα αλλά και μόνιμα. Δυστυχώς, όμως, αυτά τα εγχειρήματα ακόμα δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν, τόσο διότι θεωρούνται ότι βρίσκονται στο στάδιο των «κλινικών δοκιμών» και άρα δεν θεωρούνται ως main-stream θεραπείες, όσο και διότι όσοι γιατροί και θεραπευτές τα υλοποιούν είναι πολύ εύκολο να τεθούν στο στόχο των «υπόγειων διαδρομών». Περισσότερα στοιχεία δεν μπορούμε να δώσουμε, αλλά όσα ήδη έχουμε αναφέρει μπορούν να αποτελέσουν καλό τροχιοδεικτικό για όσους ενδιαφέρονται για παραπέρα έρευνα.
Ένα είναι βέβαιο, πάντως, όπως έχουμε γράψει και σε πρόσφατα άρθρα μας, αλλά έχουμε μεταφέρει και ως εκτίμηση μεγάλων επιστημονικών και ερευνητικών κέντρων του εξωτερικού, είμαστε πολύ κοντά στο σημείο που η επίσκεψή μας σε ένα γιατρό ή σε ένα «φαρμακείο» θα αφορά απλά την παραλαβή σε ένα memory stick Η/Υ, των θεραπευτικών συχνοτήτων που αφορούν στην πάθησή μας ή σε ένα απλό πρόβλημα υγείας μας, τις οποίες θα εφαρμόζουμε πάνω μας με κάποιους ακροδέκτες του Η/Υ ή μέσω μιας μικρής κεραίας συνδεδεμένης σε αυτόν, και θα απολαμβάνουμε της ίασης. ΗΝ
           
            Παραπομπές

  1. Bioeffects and Therapeutic Applications of Electromagnetic Energy, CRC Press, Riady Habash
  2. www.biometric.gr
  3. PEMF Healing, http://cooperativemedicine.com/bioelectromagnetic-therapy
  4. www.deta-elis.uk.com
  5. www.asyra.co.uk & www.serinth.gr