Πως δρά ο Βελονισμός σε ημικρανία - κεφαλαλγία
O βελονισμός συμβάλλει, αποδεδειγμένα, στην αντιμετώπιση της ημικρανίας, κυρίως προληπτικά
μειώνοντας την ένταση και τη συχνότητα του προβλήματος- αλλά και άμεσα, την ώρα της κρίσης.

O βελονισμός θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματικός (κατά 80%) στην ανακούφιση της κεφαλαλγίας τάσεως που προηγείται της ημικρανικής κρίσης, «σπάζοντας» έτσι το φαύλο κύκλο που οδηγεί στην ημικρανία. Όσον αφορά την καθαυτό ημικρανική κρίση -πριν από την οποία δεν εκδηλώνεται κεφαλαλγία τάσεως- ο βελονισμός θεωρείται αποτελεσματικός στο 50% των περιπτώσεων. Oρισμένα από τα κλασικά σημεία στα οποία τοποθετούνται οι βελόνες του θεραπευτή είναι στους κροτάφους, στο μέτωπο, ανάμεσα στα φρύδια, στα αυτιά, στο πίσω μέρος του κεφαλιού, στον αυχένα, στη ράχη του χεριού, εκεί όπου ενώνεται ο αντίχειρας με το δείκτη, καθώς και στο πόδι, εκεί όπου ενώνεται το πρώτο δάχτυλο με το δεύτερο. Κατά κύριο λόγο, όμως, τα σημεία βελονισμού καθορίζονται με βάση το λεπτομερές ιστορικό του ατόμου.